Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Základné informácie


Prevádzkovateľom internetového obchodu PREKONE.sk je spoločnosť:

Net Finance, spol. s r. o.

IČO: 341 32 881
IČDPH SK 2020696876

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.PREKONE.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky podané prostredníctvom webportálu PREKONE.sk sú záväzné.

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach ako registrovaný alebo neregistrovaný zákazník. Pokiaľ Vám z akýchkoľvek dôvodov nefunguje priame objednávanie na webstránke, môžete zaslať objednávku vo forme e-mailu na našu e-mailovú adresu obchod@prekone.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, prípadnú veľkosť a farbu, Vašu presnú adresu a telefónne číslo alebo si tovar môžte objednať telefonicky na čísle +421 904 28 77 01.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpno-predajnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.


2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v predanej cene a za platobných podmienok, ktoré platia pri odoslaní objednávky.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

3. Povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
 • Zaplatiť za tovar predajnú cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky


4. Dodacia lehota a spôsob dodania

 • Tovar na sklade - tovar sa nachádza na našom sklade, objednávka bude expedovaná nasledujúci pracovný deň
 • Tovar na objednávku - tovar je potrebné doobjednať a dodacia doba je do 20 pracovných dní


 • Pokiaľ tovar nie je skladom a dodacia lehota môže byť viac ako 20 dní - o predpokladanom dodacom termíne e-malom informujeme kupujúceho.
 • Objednávku je možné vybaviť aj čiastočne. V tomto prípade sa účtuje poštovné a balné iba pri prvom doručení čiastočného vybavenia objednávky.
 • V prípade, že sa tovar na sklade medzičasom vypredal, budeme o tom zákazníka včas informovať.


V prípade špecifických požiadaviek na dodanie tovaru do určitej doby, je potrebné uviesť aj dátum do ktorého tovar potrebujete, aby sme mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 4 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame Vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý náš dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti Vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

Faktúra je zasielaná elektronicky. V prípade, že potrebujete zaslať papierovú formu faktúry, informujte nás o tom vopred.

 

Tovar zasielame:

 • Slovenskou poštou
 • Expres kuriérom

Neuskutočňujeme osobný odber.

Poplatky za odoslanie tovaru:

 • Slovenskou poštou - balík na adresu 4,00 €
 • Slovenskou poštou - balík na poštu 3,00 €
 • Expres kuriérom - 8,00 €
 • Dobierka - 1,00 €

 

5. Platobné podmienky

Za objednaný tovar máte možnosť platby prostrednictvom:

 • dobierky
 • vopred bankovým prevodom

Dobierkou je možné uhrádzať len objednávky v rozmedzí 3,50 - 180. Objednávky nepresahujúce sumu 3,50€ alebo presahujúce sumu 180€ je možné platiť len bankovým prevodom.

 • Číslo účtu:  683226913/7500
 • Banková inštitúcia:  ČSOB, a.s.
 • Špecifický symbol:  "číslo Vašej objednávky"


Predávajúci si vyhradzuje právo určiť platbu vopred ak sa bude jednať o kupujúceho pri ktorom je predpoklad, že si nevydzvihne dobierku a v prípade, že je tovar zasielaný do iného štátu.


6. Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci má v zmysle §12 Zákona č. 108/2000 Z. z. právo vrátiť tovar do 7 pracovných dní od dňa prevzatia bez udania dôvodu. Tovar vráti na adresu predávajúceho.
 • Tovar nesmie byt poškodený, používaný alebo inak znehodnotený. Musí byť v pôvodnom obale a s vysačkami. V prípade poškodeného, používaného alebo inak znehodnoteného tovaru predávajúci nebude akceptovat takto zaslaný tovar. Po prijatí tovaru predavajúci vráti zákaznikovi hodnotu za tovar do 15 dní prevodom na bankový účet (bez poštovného a balného).
 • Tovar nezasielajte na dobierku.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. V prípade stornovania potvrdenej alebo odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
 • Reklamačný/Výmenný formulár je potrebné zaslať aj v prípade odstúpenia od zmluvy
 • Reklamačný/Výmenný formulár: Reklaman_formular1.pdf

 


7. Reklamačný poriadok

 • Na všetok tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov.
 • Záruku je potrebné uplatniť u predávajúceho - zaslaním tovaru a reklamačného záznamu na adresu uvedenú v kontaktoch.
 • Prevádzkovateľ e-shopu sa snaží reklamácie riešiť v čo najkratšom čase, no najneskôr do 30 dní.
 • Tovar musí byť pri uplatnení reklamácie čistý. Reklamácia tovaru sa nevzťajuhe na bežné poškodenie vplyvom používania, nevhodným používaním, alebo iným používaním, na aký bol tovar určený.
 • Prevádzkovateľ zamení objednaný tovar za inú veľkosť/farbu do 7 dní od odoslania objednávky po telefonickej alebo e-mailovej žiadosti kupujúceho. Tovar nesmie byt poškodený, používaný alebo inak znehodnotený. Musí byť v pôvodnom obale a s vysačkami. V prípade výmenu tovaru sa opätovne účtuje poštovné a balné.
 • Pri reklamácii/výmene tovaru je zákaznik povinný vypísať formulár a zaslať ho spolu s tovarom a originálom faktúry
 • Reklamačný/Výmenný formulár je potrebné zaslať aj v prípade vrátenia tovaru do 7 dní
 • Reklamačný/Výmenný formulár: Reklaman_formular1.pdf

 

8. Vrátené zásielky

Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom emailu, aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za všetky finančné škody t.j. náklady spojené s prípravou a zaslaním tovaru, spôsobené neprevzatím tovaru alebo nesprávne či zavádzajúco vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si v prípade takejto škody vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho sumu 5,80 € v prípade zaslania tovaru Slovenskou poštou.
V prípade nezaplatenia dlžnej sumy do 14 dní od doručenia výzvy bude táto pohľadávka postúpená inkasnej spoločnosti, ktorá týmto preberie zodpovednosť za ďalší postup pri správe objednávky.

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu budú znova zaúčtované.

 

9. Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti prevádzkujúcej www.PREKONE.sk

 

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné poškodenie) odporúčame zásielku neprevziať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Spoločnosť prevádzkujúca www.PREKONE.sk zasiela tovar s overenou kvalitou. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Faktúra je zákazníkovi zasielaná elektronicky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu a zaplatením plnej sumy za tovar.

Záruka sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho použitia


Záruka sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a bežné opotrebovanie tovaru


Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 • V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), informujte nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 • V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Následne odošlite chybný tovar na našu adresu spolu s písomným vyjadrením ako dané poškodenie (problém) vznikol. Prepravné náklady znáša v plnej výške kupujúci. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý ste dostali spolu s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.11. Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

12. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si uložiť Vaše osobné údaje. Uvedené údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že ich neposkytneme tretím subjektom.

Používáním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďováním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších druhov registrácie automaticky súhlasíte, že môžete být informovaný o novinkách v našom internetovom obchode mailom. Keď si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončit. Za týmto účelom nás prosím kontaktujte na náš email info@prekone.sk. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámým páchateľom (hackerom). Nakoľko v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá o manipulácii s údajmi.


13. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.


 

NzUwNDMz